Zgłoś szkodę


W przypadku szkody przypominamy o jej niezwłocznym zgłoszeniu do zakładu ubezpieczeń (najlepiej telefonicznie lub poprzez e-mail).


Do likwidacji szkody niezbędne będą następujące dokumenty:


Z jakiej polisy będzie będzie likwidowana szkoda?

Likwiadacja szkody z OC sprawcy

W przypadku szkody z OC sprawcy należy wspólnie z nim dokładnie wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym a następnie zgłosic ją w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w którym sprawca zawarł ubezpieczenie OC. W przypadku gdyby sprawca nie przyznawał się do winy należy na miejsce zdarzenia wezwać Policję.

W którym z towarzystwie sprawca ma zawarte ubezpieczenie OC?

 ERGO HESTIA, Compensa, Generali, InterRiskLikwidacja szkody z AC

Likwiadacja szkody z AC-kradzież

W przypadku kradzieży pojazdu, należy ów fakt zgłosić niezwłocznie na Policję a następnie, w ciągu dnia roboczego do ubezpieczyciela z którym zawarli Państwo ubezpieczenie AC.