Dla kierowcy


OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie.

Dla domu


Koszt ubezpieczenia domu lub mieszkania w porównaniu do ubezpieczeń komunikacyjnych jest znaczne niższy. Dlatego też, warto zastanowić się nad tą formą ochrony swojego najcenniejszego majątku aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo!

Dla firm


Zdarzenie losowe mogą spowodować bardzo duże straty w majątku firmy i zniweczyć zakładane plany przedsiębiorstwa, a nawet wręcz uniemożliwić prowadzenie dalszej działalności. Dlatego też oferta dla firm musi być odpowiednio dostosowana do profilu działalności danej firmy.