Do pobrania


Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie OC przez nowego nabywcę

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z pózn. zmianami)