Ubezpieczenia dla firm


Zdarzenie losowe mogą spowodować bardzo duże straty w majątku firmy i zniweczyć zakładane plany przedsiębiorstwa, a nawet wręcz uniemożliwić prowadzenie dalszej działalności. Często zdarza się również, że posiadane dotychczas ubezpieczenie nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie jest właściwie dobrane i nie zapewnia właściwej ochrony.

Dlatego też oferta dla firm musi być odpowiednio dostosowana i uwzględniać szereg czynników związanych z indywidualną specyfiką prowadzonej działalności, tak aby w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymać należne odszkodowanie.Przedmiot ubezpieczenia obejmuje:W zależności od wariantu zakres ubezpieczenia może obejmować: