Ubezpieczenia domu i mieszkania


Koszt ubezpieczenia domu lub mieszkania w porównaniu do ubezpieczeń komunikacyjnych jest znaczne niższy. Dlatego też, warto zastanowić się nad tą formą ochrony swojego najcenniejszego majątku aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo.


W zależności od wariantu przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte:Zakres ubezpieczenia obejmuje:Warto wiedzieć:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym gwarantuje rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu/mieszkania (np. zalanie sąsiada), posesji czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju i za granicą. Ochrona w zakresie OC obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

Oznacza to że odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń obejmuje szkody związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego do których zalicza się między innymi: