Ubezpieczenia turystyczne


Zakup polisy turystycznej jest bardzo dobrym rozwiązaniem na czas wyjazdu za granicę zarówno w celach turystycznych jak i pracy zarobkowej, ponieważ w przypadku zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku koszty leczenia w niektórych krajach są bardzo wysokie i często przekraczają nasze możliwości finansowe.


W zależności od wariantu zakres ubezpieczenia obejmuje: