Ubezpieczenia na życie


Nie masz jeszcze ubezpieczenia na życie? Nie czekaj aż coś się wydarzy.
Ubezpiecz się już dziś.


Zakres ubezpieczenia:

* NNW - zgon i trwały uszczerbek
* niezdolność do pracy w wyniku NW
* poważne zachorowanie - rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu roku)
* poważne zachorowanie współmałżonka, dziecka ubezpieczonego -

rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu roku)
* udar mózgu, zawał serca
* pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby
* pobyt w szpitalu współmałżonka, dziecka ubezpieczonego w wyniku NW i choroby
* zgon współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów
* osierocenie dziecka
* urodzenie dziecka

Kilka wariantów do wyboru. Wysokie sumy ubezpieczenia - przystępne składki.

Dodatkowo w każdym zakresie pakiet świadczeń opiekuńczych dla całej rodziny, który obejmuje pomoc Assistance w przypadku NNW lub choroby z sumą ubezp. 3000,- na każde zdarzenie i obejmuje nie tylko osobę ubezpieczoną ale również jego całą rodzinę (mąż – żona, dzieci, a także pomoc medyczna - pomoc po hospitalizacji- i infolinia medyczna również dla rodziców i teściów ubezpieczonego).

 
Ofertę kierujemy m.in. do:
- osób, które nie korzystają z ubezpieczenia grupowego w swoim zakładzie pracy,
- osób uprawiających wolne zawody,
- przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
- rolników
- studentów,
- mikroprzedsiębiorstw,
- osób poszukujących pracy.

Szczegóły w biurze.


Ubezpieczenia dla dzieciZachęcam do zapoznania się z atrakcyjną ofertą ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich dzieci.

Pakiet MOJE DZIECKO chroni zdrowie Twoich dzieci - najważniejszych osób w Twoim życiu.

Czy masz pewność, że jeśli Twoje dziecko poważnie zachoruje służba zdrowia zapewni mu odpowiednią opiekę? Czy w razie wypadku Twoje dziecko ma zagwarantowaną rehabilitację? Czy wiesz jak długo trzeba na nią czekać? Już dziś pomyśl o zabezpieczeniu Twojego dziecka. Ubezpieczenie zapewni Ci Finansowe wsparcie w przypadku pobytu w szpitalu i poważnego zachorowania, dodatkowo gwarantując szybki dostęp do lekarzy i specjalistów czy rehabilitacji w zakresie zdarzeń wskazanych w dokumentacji ubezpieczeniowej.

W zakres ubezpieczenia wchodzi:
* poważne zachorowanie dziecka/dzieci ubezpieczonego - suma ubezpieczenia 30 000 zł
* pobyt w szpitalu dziecka/dzieci ubezpieczonego wskutek choroby i NW  (50-100 zł za każdy dzień)

Składka miesięczna 25zł - w ramach składki ochrona dla wszystkich dzieci ubezpieczonego.

Dodatkowo zapewniamy pakiet świadczeń opiekuńczych dla wszystkich członków rodziny ubezpieczonego,
który obejmuje pomoc Assistance w przypadku NNW lub choroby z sumą ubezp. 3000,- na każde zdarzenie ubezpieczeniowe.

Szczegóły w biurze.