Ubezpieczenia indywidualne i grupowe


Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Zależy Ci na bezpieczeństwie w przyszłości. Możesz chronić siebie i swoich bliskich przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.


Elastyczne ubezpieczenia:                                                                                                       

 


Świadczenia podstawowe

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące świadczenia podstawowe:Dodatkowe świadczenia

Możesz rozszerzyć zakres świadczeń o: